חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב, לקבל מידע מהתאגיד בהתאם להוראות חוק זה. 

פנייה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה על סך ‏20 ש"ח ובהתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה על חופש מידע באמצעות הטופס הדיגיטלי

אוריה לוטווק
טלפון : 076-8098261

אגרת מידע

בנק הפועלים מס' 12
סניף מס' 394
מס' חשבון: 043448

*יש לצרף לבקשה אישור על ביצוע ההעברה

מידע כללי