Square 500X500 אש זרה 171123

שלום לתמימות: פרשת תולדות עם הרב מישאל ציון

שיחה על הדרך המפותלת לברכה המקראית דרך דמויותיהם של יצחק, רבקה, יעקב ועשו: על פחדו של יצחק ושאלת הפסיביות של דמותו, על ראשית הסכסוכים על חלקת הארץ הזו, על יעקב כמי שעובר בתוך המרמה כדי להגיע אל האמת ועל התשלום ההיסטורי על עלבון עשו, על משמעות ביטול עקרון הבכורה ועל בחירתה של רבקה לא לתת לסיפור הגברי להתנהל מאליו אורחים: סימור מיין, נחמה ליבוביץ, אהוד בנאי, לאונרד כהן, זושא
  • 54 דקות
אש זרה
שלום לתמימות: פרשת תולדות עם הרב מישאל ציון

עורך ומגיש: נדב הלפרין