אנחנו כאן
00:01:03
הימים קשים, וגברת יצחקי מזכירה שחשוב קצת למצוא שמחה בתוכנו

אנחנו כאן