חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014, פורסם ברשומות ביום 11.8.2014, והקים את תאגיד השידור הציבורי במטרה לבסס שידור ציבורי איכותי ויעיל בישראל, ולהחליף את שידורי רשות השידור בטלוויזיה וברדיו, שידורי הטלוויזיה החינוכית, ולהוות מקור יצירה ותוכן באינטרנט ובאמצעים הדיגיטליים השונים.

בתאריך 10.9.2015 פורסם תיקון לחוק שבמסגרתו שונה שם החוק לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014, ושמו של התאגיד שונה לתאגיד השידור הישראלי, כמו גם תיקונים נוספים אשר התייחסו להליך הקמתו של התאגיד.

להלן פרסומים ותיקונים לחוק השידור הציבורי הישראלי: 

נוסח החוק

תיקון מס' 1

תיקון מס' 2

תיקון מס' 3

תיקון מס' 4

תיקון מס' 5

תיקון מס' 6

תיקון מס' 7

תיקון מס' 8

תיקון מס' 9