מדיניות פרטיות זו היא של תאגיד השידור הישראלי, ("התאגיד" או כל פנייה בגוף ראשון) המפעיל אתרים ואפליקציות "כאן", בהן יישומון כאן - תאגיד השידור הישראליכאן חינוכיתכאן | סטיקרים ורינגטונים ו-כאן ברכב (להלן: "הנכסים הדיגיטליים"), ויצוינו בה הקווים הכלליים של האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך, באמצעות הנכסים הדיגיטליים או באמצעים אחרים, במסגרת הפעילות שלנו, הכוללת, בין היתר: צפייה בתוכני התאגיד; שיפור חווית צריכת התוכן על ידי המלצות תוכן שונות (לדוגמא: תכניות טלוויזיה ורדיו, פודקאסטים, סרטונים קצרים ועוד...); קשר ישיר מול הלקוח שכולל עדכון פרטים, מענה לתלונות או בקשות, שינויים באתר ובאפליקציות ועוד.

במדיניות פרטיות זו תוכל למצוא מידע על מה אנחנו עושים עם המידע שנאסף אודותייך בעת השימוש בשירותים שלנו. ייתכן שמידע נוסף יופיע לצד שירות מסוים שיינתן באחד מהנכסים הדיגיטליים שלנו. שים לב כי במסגרת השירותים שלנו ייתכנו קישורים לשירותים של מפעילים אחרים, כגון: Google, YouTube, Twitter, Facebook. על שירותים אלו יחולו תנאים ומדיניות פרטיות שונים מזו, ולכן אנו ממליצים לבדוק זאת לפני מסירת כל מידע אודותייך.

אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.

המידע יישמר במאגר המידע של התאגיד למשך הזמן הדרוש לתאגיד למימוש המטרות המותרות לו על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו. העיקרון המנחה אותנו הוא לא לשמור מידע מעבר לנדרש.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

פרטי קשר ומידע נוסף שאתה תספק לנו - אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות שם מלא, פרטי התחברות, כתובת דוא"ל וכל מידע נוסף שתעביר להן במסגרת השירותים. המידע כאמור יימסר על ידך באופן ישיר במסגרת אינטראקציה עם השירותים שלנו בנכסים הדיגיטליים, או באמצעות פנייה אלינו באמצעי הקשר המפורטים מטה, או מידע שנקבל מצדדים שלישיים.

מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו - אנו משתמשים בקוקיות (עוגיות) ו-Web Beacons, לרבות של צדדים שלישיים, לצורכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שלנו ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות. קוקיות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש בנכסים הדיגיטליים.

שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד.

תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש או גלישה דרך דפדפן אנונימי (כמו "Chrome Incognito"). אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.

שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, מציעים אפשרויות שליטה נוספות, באמצעות הגדרות המשתמש שלך באתריהם. מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של גוגל: https://policies.google.com/technologies?hl=iw.

מידע על שימושך בשירותים שלנו - לדוגמא, סימוני "אהבתי" (Like) או תגובות (Comments) שלך לתכנים שלנו בנכסים הדיגיטליים.

מידע שתמסור במסגרת השתתפות סקרים - לעיתים נבקש ממך למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.

מידע על אחרים

כשאתה מוסר לנו מידע על אחרים, עליך לקבל את הסכמתם למסירת המידע.

שים לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבד את החוק ואת ילדיך, בהתאם לגיל, הסבר להם על איסוף המידע כפי שמתואר במדיניות זו, קבל את הסכמתם, והדרך אותם בשימוש בטוח באינטרנט.

מהם השימושים שנעשה במידע?

אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך פרסונליזציה, כלומר, אספקת השירותים והתאמתם אליך, צרכים תפעוליים, יצירת קשר, שירות תמיכה, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטיים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר), צרכים שיווקיים (ראה בהמשך), והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. 

העברת מידע לצד שלישי

התאגיד יוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, לרבות בארה"ב, במקרים הבאים:

  •  לצורכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאות. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (כמו ספקי שירותי מחשוב ענן ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים).
  • אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
  • על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.
  • יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.

דיוור ישיר

המידע ישמש גם לצורכי דיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, לרבות דיוור מותאם אישית. עם זאת, לעולם לא נשלח לך פרסומות ו/או מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.  

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר בקשר לשירותים שלנו, בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות. באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה לתאגיד בכתובת הדוא"ל privacy@kan.org.il. במקרים מסוימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצוינה גם כדי למחוק מידע אחר.

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה, דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע, תיקונו ו/או מחיקתו

הנך זכאי לפנות בכתב לנציבות הציבור בתאגיד, בבקשה לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי תאגיד השידור הישראלי בהתאם למדיניות פרטיות זו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

אבטחת מידע

התאגיד נוקט אמצעי אבטחת מידע מנהליים, לוגיים, פיזיים וניהוליים סבירים ומתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותו ובהתאם להוראות הדין על מנת להגן על שלמות פרטי ההזדהות ואבטחת פרטי ההזדהות מפני גישה של צדדים שלישיים, לרבות מקרי אובדן, גניבה, גישה, שימוש ושינוי בלתי מורשים. לצורך זה, התאגיד משתמש באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום, לרבות הגנה על התשתיות הדיגיטליות באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים כדי להגן על המידע שלך.

למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של התאגיד. כל עוד נוקט התאגיד באמצעי אבטחה סבירים, הוא לא יהא אחראי לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

התאגיד רשאי לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אנא שים לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך.

יצירת קשר עם התאגיד

ניתן לשלוח פניות לכתובת הדוא"ל privacy@kan.org.il, על מנת לברר פרטים על זכויות כאמור, ובכלל.