תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.


להלן דרישות החוק:
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 קובע כי "לא יראו ייצוג הולם אצל מעסיק ציבורי גדול, אלא אם כן 5% לפחות מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית; במניין העובדים לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון עובדים של קבלן כוח אדם או קבלן שירות המועסקים אצל המעסיק הציבורי הגדול" (סע' 9ב'). במידה והמעסיק לא עמד בדרישות אלו "יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית" (סע' 9ג').
באוגוסט 2023 פורסמו באתר משרד המשפטים הנתונים לשנת 2022. שנה שנייה ברציפות, שיעור העובדים עם מוגבלות בתאגיד השידור כאן, הינו בעמידה מלאה, דהיינו 5% ומעלה מעובדי התאגיד הם עם מגבלה משמעותית.

מאז הקמתו רואה התאגיד הציבורי לנגד עיניו את חשיבות שילוב אנשים עם מוגבלות.
קידום הנושא מתבצע בשני היבטים –הראשון, פנים ארגוני, מתמקד בעובדי הארגון ומייצג את העשייה בו. אנו מאמינים שבכדי ליצור שידור מצוין ותרבות ארגונית המאפשרת חדשנות, הקשבה ודינאמיות קיימת חשיבות רבה שהעובדים והעובדות יהיו מגוונים, שהקול של כל עובד ועובדת יישמע ושלא תהיה הגמוניה שולטת. ומתוך כך לאפשר שוויון הזדמנויות ועמידה בחוק.


ההיבט השני הינו "חוץ ארגוני", כהנגשה ציבורית. כחלק מתפקידנו כגוף שידור ציבורי, המייצג ונותן מענה לכלל האוכלוסיות. כחלק מהאג'נדה השידורית אנו מקפידים לייצר תכנים ולהפיק תוכניות המקדמות את מעמד האנשים עם מוגבלות, דבר התורם להעלאת המודעות, לקבלת האחר, לקידום הזכות להכלה ולשינוי חברתי. בתכנים אלו, אנו מייחסים חשיבות לכך שהמגבלה אינה מגדירה את האדם. עובדים עם מוגבלות בשידורים, לוקחים חלק בתכנים שאינם בהכרח קשורים במישרין למוגבלות איתה הם מתמודדים.

אנו נמשיך ונשאף לתת הזדמנות תעסוקתית שווה.

להלן התכנית השנתית לשנת 2024

ניתן לפנות באופן אישי לתמר יששכר ממשאבי אנוש, הממונה על תחום העסקת עובדים עם מוגבלות בכאן במייל: tamari@kan.org.il

המידע שיימסר יישמר בסודיות.